A&T Building, s.r.o.

Projekt A&T Estor Building je realizovaný prostredníctvom stavebnej spoločnosti Estor Building, s.r.o. Naším hlavným zameraním je výstavba ucelených částí objektov tzn. na kľúč. Zabezpečujeme však nielen samotnú realizáciu projektu, ale tiež jeho prípravu.

Cieľom spoločnosti Estor Building je dodržiavať vysoký štandard stavebných prac, a to vďaka použitím moderným technológií. Splníme aj tie nejnáročnějšie požiadavky investorov.

K splneniu kritérií kvality, enviromentu a bezpečnosti na stavbe prispieva systém managementu akosti podľa ISO 9001:2008, systém environmentálneho managementu podľa ISO 14001:2004 a systém managementu BOZP podľa OHSAS 18001:2007.

Kontaktný formulár
Aktuality

Kontaktný formulár

Aktuality

Aktualita
26.3.2015
Vítejte, na nových webových stránkách A&T Estor Building.